Oversatt og innlest av tospråklig pedagog Oslo Kommune Illustrasjoner: Cecilie Okada © Blikkboks LTD