Velkommen til en strømmetjeneste med eventyr på 23 språk hvor du kan velge om du vil lese, lytte eller skrive de ut. I tillegg barnesanger, eventyrfilmer med språktrening, e-læring på norsk og engelsk, barnesanger karaoke, fargelegging, ordlotto, puslespill og ulike spill. Alltid tilgjengelige på PC, MAC, nettbrett eller Smarttelefon. 

Lesekroken.no, versjon 6.0, er et online-tilbud for landets biblioteker, som de kan abonnere på. Lesekroken.no er gratis i bruk for alle innbyggere, skoler, barnehager, mottak, PPT-tjenester osv. i kommunen, dersom biblioteket har tatt lesekroken.no i bruk. Dette er et ledd i bibliotekenes økte satsinger på digitale tjenester. Lesekroken.no er tilrettelagt for alle, både minoritetsspråklige, tospråklige og etnisk norske. Alle som ønsker tilgang til portalen kan finne sitt nærmeste lokale biblioteks Publikumspassord på listen HER

Lesekroken.no inneholder i tillegg interaktive aktiviteter til eventyrene. Tjenesten er nettbasert, ingen installasjon eller nedlasting av program er nødvendig. Brukerne kan logge seg på uansett hvor de er i verden. Eventyrene er oversatt og innlest av tospråklige pedagoger, tilknyttet flere av landets kommuner. I tillegg bidrar kjente artister og skuespillere. Det er de samme fire eventyrene som går igjen på hvert språk: Mannen som skulle stelle hjemme, De tre bukkene Bruse, Den syvende far i huset og Pannekaka.
Språk:
Albansk, Arabisk, Bokmål, Dari (Afghansk), Engelsk, Farsi, Fransk, Kurdisk, Litauisk, Nynorsk, Polsk, Russisk, Samisk, Spansk, Somali, Tamil, Thai, Tigrinja, Tyrkisk, Tysk, Ukrainsk, Urdu og Vietnamesisk.

Under linken 120 eventyr  finner du i tillegg klassiske eventyr-lydbøker på bokmål lest av mange kjente og kjære skuespillere.

OrdLotto. I OrdLotto kan brukerne plassere riktig bilde på riktig ord. Mange av ordene vil en finne igjen i eventyrene. Velg først kategori og dra så bildet og plasser det over riktig ord. Ønsker de en ekstra utfordring etter å ha plassert bildet over riktig ord, kan de skrive ned ordet på et ark, eller si ordet ved kun å se på bildet. Da får de også trening i rettskriving og muntlig.

Barna/elevene som brukere: (Logg Inn med Publikumspassordet først) 1. Velg ønsket språk ved å klikke på riktig flagg på Språk-siden. 2. Velg deretter ønsket eventyr. 3. Velg blant symbollinkene om du vil Lese (e-digital blabok),  Lytte (e-lydbok), eller Skriv ut eventyret. I tillegg finner du symbollinker til de andre interaktive aktivitetene Puslespill og Fargelegging som er knyttet til hvert enkelt eventyr.

Informasjonsvideo. Klikk på YouTube logoen