Kjære Bibliotekar,

Lesekroken.no – en norsk kulturarvskatt som i år feirer sitt 10-årsjubileum!

Ved å omfavne Lesekroken.no, vil ditt bibliotek:

Dykke ned i flerspråklig norsk kulturarv:
La publikum utforske eventyrenes verden på deres eget morsmål, samtidig som de får tilgang til informasjon og lenker som er relevante for dem på eget språk.

Styrke sin digitale synlighet:
Vis alle i kommunen ditt biblioteks dedikasjon til moderne digitale plattformer, skreddersydd for å engasjere barn og minoritetsspråklige i kommunen.

Bygge broer for integrering og inkludering:
Gjennom et rikt utvalg av litteratur og kulturaktiviteter, vil ditt bibliotek bidra til å realisere lokalpolitikernes ambisjoner om en inkluderende kommune.

Øke synlighet og bevissthet:
Presenter ditt bibliotek for et bredere publikum som gir øk kjennskapen til bibliotekets mangfoldige tilbud og ressurser.

Tilby enkel tilgang til bibliotekets øvrige tilbud:
Med direkte lenker fra Lesekroken.no til bibliotekets nettsider og sosiale medieplattformer, vil brukerne få enkel tilgang til alt det spennende ditt bibliotek har å by på.

Lesekroken.no støtter 22 av de mest brukte morsmålene i Norge og tilbyr en bred samling av norsk kulturarv og kulturelle ressurser. Denne tjenesten er også en brobygger som knytter sterkere
bånd til bibliotekets i en flerkulturell kommune. Med spesiell fokus på barnefamilier, barnehager, skoler, PPT-tjenesten også de minoritetsspråklige innbyggere i kommunen.

Lesekroken.no er tilgjengelig som en abonnementstjeneste for kun 290 kroner per måned eksklusiv mva. Registrer derfor biblioteket som bruker, KLIKK HER. Lesekroken.no kan da tas i bruk med en gang. Dere får da tilsendt informasjonsmateriell per post i løpet av et par dager. Som abonnent vil ditt bibliotek kunne tilby gratis tilgang til Lesekroken.no for alle i kommunen 24/7 uten begrensninger.
Har dere spørsmål, kontakt oss gjerne per e-post: post(att)lesekroken.no . © Lesekroken.no – Familieforlaget as . Familieforlaget as er medlem av Den norske forleggerforening.  

Vennlig hilsen, Lesekroken.no – Familieforlaget AS

Informasjonsfilm for bibliotekene og andre. Klikk på YouTube logoen.