Oversatt og innlest av tospråklig pedagog
Oslo Kommune
Illustrasjoner: Cecilie Okada
© Blikkboks LTD