Be om Publikumspassordet: Kontakt ditt lokale bibliotek. Er de tilknyttet lesekroken.no be om å få Publikumspassordet. Abonnerer biblioteket på lesekroken.no, er tilgang gratis for alle i kommunen. Ingen installasjon nødvendig – dette er et online tilbud. 

Har du spørsmål eller kommentarer vedr. lesekroken.no, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Bli bruker: Ønsker biblioteket å tegne et årsabonnement på lesekroken.no  KLIKK HER Etter at dere har registret dere, kan lesekroken.no tas i bruk med en gang. Dere får i tilsendt informasjonsmateriell per e-post i løpet av kort tid, som kan distribueres ut til potensielle brukere av lesekroken.no innenfor kommunegrensene. Har du/dere spørsmål, vennligst benytt skjema nedenfor. Vi besvarer så raskt som mulig. Med vennlig hilsen Lesekroken.no v/ Familieforlaget as Postboks 5918 Majorstua N-0308 Oslo Telefon: 9065 8000 e-post: post(att)lesekroken.no www.familieforlaget.no

  1. (required)
  2. (valid email required)