Oversatt og innlest av Earl Hyman
Illustrasjoner: Cecilie Okada
© Blikkboks LTD