I OrdLotto kan du prøve deg med å plassere riktig bilde på riktig ord. Mange av ordene vil du finne igjen i eventyrene.

Velg kategori fra venstre side, dra bildet og plasser det over riktig ord. Ønsker du en ekstra utfordring etter at du har plassert bildet over riktig ord, kan du skrive ordet ned på et ark ved kun å se på bildet. Da får du også trening i rettskriving.