Be om Publikumspassordet:
 Kontakt ditt lokale bibliotek. Er de tilknyttet lesekroken.no be om å få Publikumspassordet.  Abonnerer biblioteket på lesekroken.no, er tilgang gratis for alle i kommunen. Ingen installasjon nødvendig – et online tilbud. 

Har du spørsmål eller kommentarer vedr. lesekroken.no, kan du bruke skjema nedenfor.

  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days